About me

=> ENGLISH Page Down

Wie ben ik? Mijn naam is Chantal Agapiti, aangename kennismaking! Ik ben 41 jaar, gehuwd en trotse mama van twee zonen. Mijn persoonlijke droom bestaande uit Huisje - Boompje - Tuintje, die heb ik reeds verwezenlijkt. Ik weet in eerste persoon wat het is om een druk leven te hebben. Ik ken het gevoel te jongleren tussen tientallen zaken en een tekort aan uren in één dag te ervaren. Zelf heb ik altijd hard gewerkt, van jongs af aan ben ik heel zelfstandig en die houding ben ik blijven aanhouden. Ik voelde mij ijzer sterk, ik kon en zou alles voor mekaar krijgen. Grenzen? Die stelde ik nooit, met als gevolg dat ik bijna uitdoofde. Zo heb ik nieuwe inzichten verworven. De tijd was aangebroken om mijn leven anders aan te pakken, mijn prioriteiten te herzien. Mijn missie werd plots heel duidelijk. Zo kwam mijn onderneming tot stand. 

Waarom ik? Ik ben loyaal, toegewijd, leergierig en erg empathisch. Anderen helpen/faciliteren is mijn kerntalent. Het maakt mij gelukkig en geeft me voldoening omdat ik iets zinvols doe. Zelf wens ik een verschil te maken en een concrete bijdrage leveren in de samenleving. Moeder Theresa zei "If you can't help everyone, just help one" en deze woorden horen tot mijn credo. Als ieder van ons één persoon zou helpen, dan zou er geen eenzaamheid en geen armoede zijn. Mijn gezin komt daarbij op de eerste plaats. Een goed evenwicht behouden tussen mijn missie en mijn gezin is essentieel. Toen ik voltijds werknemer was, kwam ik hierin te kort. Ik was de werkpaard van dienst waardoor ik uitgeput thuis kwam. Ook al hadden mijn kinderen al het nodige, hun moeder ontbrak in hun dagdagelijkse leven. Dankzij mijn onderneming neem ik mijn missie zelf in de hand om zo anderen helpen. Door samen te werken en elkaar te helpen bereiken we meer.

Wat heb ik te bieden? Het kostbaarste wat ik heb naast mijn gezin, nl. mijn tijd én positieve energie. Ik bied je mijn concrete hulp en hoop zo een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen. Onze partnership is een investering. Ik assisteer daar waar jij mijn hulp het meest kan gebruiken. Ik ben nl. een Problem Solver, ik focus meteen op mogelijkheden. Ik ben een kritische en logische denker die alles goed observeert en analyseert. Zo kan ik bewust en efficiënt te werk gaan. 


Who am I? My name is Chantal Agapiti, nice to meet you! I'm 41 years young, married, and proud mum of two sons. My personal dream is to build a with-picket-fence home, I have already achieved it. I personally know how hard it is to have a busy life. I know the feeling to juggle between a dozen tasks and longing for extra hours in one day. Not only that, but I have always been a hard worker. From an early age, I learned to be very independent, as I still am to this day. I felt so strong, I could and would do it all, no worries. Boundaries? I never had any. As a consequence, my body and mind almost burned out. It helped me gain new insights. The time came to approach life differently and revise my priorities. My purpose suddenly became very clear. That's how my project was born.

Why me? I am loyal, committed, eager to learn, independent, and very empathetic. Helping/facilitating others is my core talent. It's what makes me happy and gives me gratification as I feel I am doing something useful.  I personally wish to make a difference and contribute to our society. Mother Theresa once said, "If you can't help everyone, just help one." This is one of my creeds. If we all helped one person, solitude or poverty would no longer exist. My family comes first, that's why keeping a good balance between my purpose and family is essential to me. When I still was a full-time employee, I came up short. I was a workaholic and when I came home I was exhausted. Even though my kids had all they needed, their mum wasn't there for daily life tasks. Thanks to my project, I take my purpose to help others into my own hands. As when we work together, we achieve more. 

What do I have to offer? Besides my family, the most valuable thing I have is time and a positive mindset. I'm offering you my concrete help and I hope to build a lasting, trustworthy work relationship. See my services as an investment. I will assist where you need it the most. I am a Problem Solver, I immediately focus on the possibilities. Furthermore, I have a critical and logical mind, allowing me to observe and analyse accurately. Letting me work in a well-practiced and efficient manner.