My purpose

=> ENGLISH Page Down

Eén van de meest kostbare zaken in het leven, naast gezondheid, is tijd.                                          

Vandaar het belang om te leven in het "Hier en Nu", want dit is het moment waarin we daadwerkelijk bestaan.

Ieder van ons heeft wel eens extra tijd nodig, voor zichzelf, voor geliefden, voor belangrijke zaken. Het hedendaags leven is zo vluchtig. We leiden een druk bestaan vol verplichtingen en verwachtingen, waarbij stress en werkdruk snel kunnen oplopen. Wie extra tijd zegt, bedoelt eigenlijk ook vrijheid. Vrij zijn om te doen wat je graag doet, wat je gelukkig maakt. Gewoon vrij zijn om te kiezen. 

Kies voor meer kwalitijd in je leven door te delegeren.

Vaak heb ik gedacht hoe eenvoudiger het zou zijn om beroep te kunnen doen op de hulp van iemand. Niet zomaar iemand, een betrouwbare partner waar ik op kan rekenen. Altijd klaar om luisterend oor te bieden voor mijn situatie en mij versterkt daar waar ik het nodig acht. Iemand die niet alleen oprecht interesse toont, maar ook concreet actie onderneemt en zich engageert om de taak tot een goed eind te brengen.

Wat als je terug controle zou nemen over jouw kostbare tijd? Wat als je de hulp kan inschakelen van een rechterhand die achter de schermen jou en/of jouw team assisteert? Wat als je (tijdrovende) pijnpunten in jouw onderneming kan delegeren, om jouw tijd te kunnen besteden aan hetgeen jij wenst? 

Zo is Pacha ontstaan, wat in eerste instantie kort is voor Persoonlijk Assistent Chantal.      

Daarnaast staat Pacha ook voor "leven in weelde". In het Frans hebben ze daar een spreekwoord voor "Mener une vie de Pacha". Vond ik wel toepasselijk voor mijn missie, want dat is nu net het gevoel die ik teweeg wil brengen bij de personen die ik help. 

De vlinder op mijn website symboliseert mijn transformatie, mijn nieuwe start. De druppels water staan voor de hulp die ik zo graag wil bieden, hoe klein die ook kan zijn. Elke druppel telt want zonder druppels zou er geen oceaan zijn. 


One of the most valuable aspects of life, except for health, is time. 

Hence, the importance to live with the mindset of "Here and Now", because this is the time we actually live in.

We all sometimes need extra time, for ourselves, loved ones, or important matters. The present time is so volatile. We lead hectic lives filled with obligations and expectations, where stress and workload can quickly escalate to a high extent. By saying extra time, we actually also mean freedom. Being free to do what we love most, what makes you happy. Simply free to choose.  

Choose a life with more quality time. Don't wait, just delegate. 

I often think to myself how wonderful it would be to lean on someone for help. Not just anyone, but a reliable partner to truly count on. Always available to listen and reinforce you and/or your team wherever they need. Someone who doesn't just show sincere interest, but also takes concrete action and is committed to fulfilling the given task. 

Imagine being able to take back control over your valuable time. What if you could request the help of a right-hand man, assisting you and/or your team behind the scenes? What if you could delegate (time-consuming) pain points, allowing you to manage your time as you, please? 

That's how Pacha came to life, which is short for Personal Assistant Chantal. 

Besides, Pacha means "living a luxurious life". In French, they say "Mener une vie de Pacha". Well, this is exactly linked to my purpose. As this is the sensation I want my clients to feel.

The butterfly shown on my website and business card symbolizes my transformation, my brand-new start. The drops of water stand for the assistance I want to offer, how little it might be. Every drop counts because without it there wouldn't be an ocean.