Hi, I am Chantal. Welcome to my website.

I write to help, and motivate, fellow Trauma survivors and/or Chronic pain warriors. I share my life's stories and lessons learned to show YOU can improve your quality of life despite it all. Mindset is your driving force. You have the power to change things.

My freelance services: Writer ✎ Storyteller ➶ Creator ☞ Translator ❀

Nonfiction Writer


      => ENGLISH Page Down

Ik geloof steevast in de filosofie dat je samen sterker staat. Als je de krachten bundelt, kan je meer bereiken dan in je eentje. Veel mensen staan nog aarzelend tegenover hulp. Het wordt nog te vaak gezien als een teken van zwakte. Niets is minder waar. Vertrekken vanuit de toegeving dat je hulp kan gebruiken tot het durven vragen én vervolgens aanvaarden is juist een groot teken van sterkte en moed. 

Onze partnership staat voor een duurzame investering. Zo ben je vrij te kiezen voor hetgeen je graag doet, wat je gelukkig maakt. 

Ga naar de essentie. 

Kies voor meer kwalitijd in je leven door te delegeren.

_____________________________________________________________

I firmly believe in the philosophy that we are stronger together. When we bundle our strengths, we can achieve more than on our own. Many are still reluctant towards reaching out for help. They see it as a sign of weakness. That is so wrong. Being able to admit you need help and accept it is a great sign of strength and courage. 

Our partnership stands for a lasting investment. Enabling you to choose freely for what you love and what makes you happy. 

Go to the essence.

Choose a life with more quality time.  Don't wait, just delegate.